برندگان جایزه گنکور

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه گنکور
 کتاب آنومالی

کتاب آنومالی

اثر اروه لوته لیه از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب با مرگ من زندگی کن

کتاب با مرگ من زندگی کن

اثر میشل رستن از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب فرزندانشان پس از آن ها

کتاب فرزندانشان پس از آن ها

اثر نیکولا ماتیو از انتشارات قطره


 کتاب تی یر-تام

کتاب تی یر-تام

اثر ملیس بسری از انتشارات نشر ثالث


 کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

اثر اروه لوته لیه از انتشارات بهجت


 کتاب نقشه و قلمرو

کتاب نقشه و قلمرو

اثر میشل ولبک از انتشارات افراز


 کتاب دجله به حال تو ناله کند

کتاب دجله به حال تو ناله کند

اثر امیلی ین ملفتو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب هنر از دست دادن

کتاب هنر از دست دادن

اثر آلیس زنیتر از انتشارات خاموش


 کتاب راز

کتاب راز

اثر فیلیپ گرمبر از انتشارات ماهی


 کتاب با چشمان شرمگین

کتاب با چشمان شرمگین

اثر طاهر بن جلون از انتشارات مروارید