برندگان جایزه گنکور

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه گنکور
 کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

کتاب ایرادی در کار است (لانومالی)

اثر اروه لوته لیه از انتشارات بهجت


 کتاب نقشه و قلمرو

کتاب نقشه و قلمرو

اثر میشل ولبک از انتشارات افراز


 کتاب دجله به حال تو ناله کند

کتاب دجله به حال تو ناله کند

اثر امیلی ین ملفتو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب هنر از دست دادن

کتاب هنر از دست دادن

اثر آلیس زنیتر از انتشارات خاموش


 کتاب راز

کتاب راز

اثر فیلیپ گرمبر از انتشارات ماهی


 کتاب با چشمان شرمگین

کتاب با چشمان شرمگین

اثر طاهر بن جلون از انتشارات مروارید


 کتاب از برادران زخمی ما

کتاب از برادران زخمی ما

اثر ژوزف آندراس از انتشارات نیماژ


 کتاب سرنوشت بشر

کتاب سرنوشت بشر

اثر آندره مالرو از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب سه روز در خانه ی مادرم

کتاب سه روز در خانه ی مادرم

اثر فرانسوا ویرگان از انتشارات افراز


 کتاب همه انسانها مثل هم زندگی نمیکنند

کتاب همه انسانها مثل هم زندگی نمیکنند

اثر ژان پل دوبوا از انتشارات نشر کتاب پارسه