کتاب فریادها

اثر لوران گوده از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-جایزه گنکور

اسمشان ماریوس، بوریس، ریپول، رنیه، باربونی یا مبوسولو است. توی سنگرها پناه می‌گیرند، خودشان را با شروع حمله در گودال‌ها می‌اندازند، اما برادریِ ناممکن جنگ جهانی اول را فراموش نمی‌کنند. کمی جلوتر، یک شیمیایی در حال مرگ است. از دوردست، فریادهای وحشتناک سربازی دیوانه که نامش را مردِ خوکی گذاشته‌اند و تصور می‌کنند بین خطوط پرسه می‌زند، در فضا می‌پیچد. پشت جبهه، ژول، برگه‌ی مرخصی در دست، طرف زندگی عادی می‌رود، اما صداهای همسنگرانش باسماجت در گوشش می‌پیجد. این صداها مانند یک آواز، مانند خاطره‌ای از همبستگی‌های دردآور و سوزناک، باهم جمع می‌شوند و روایت مجسمی می‌سازند و ما را نیز، با جدیتی گیرا، در لحظه‌های پرهیاهوی این نبرد، غرق می‌کنند.


خرید کتاب فریادها
جستجوی کتاب فریادها در گودریدز

معرفی کتاب فریادها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فریادها


 کتاب چه بر سر وحشی سفید آمد؟
 کتاب عنکبوت
 کتاب مرسو چه کسی را کشت؟
 کتاب آفتاب خانواده اسکورتا
 کتاب عاشق
 کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته